Skal du ha øl i hjemmet, har du vært nødt til å bære det hjem – eller brygge selv – inntil nå.

Rådmannen i Kongsberg åpner for nettsalg av øl og rusbrus i innstillingen til kommunestyret. Og helse og omsorgsutvalget (UKO) har i første behandling av saken sagt ja.

Les om debatten her: Politikerne sa ja til salg av alkohol på nett

Dagligvarebutikk på nett

Det er nettbutikken Kolonial.no som søker bevilling for å selge øl i Kongsberg, men altså ikke i butikk slik du har vært vant til.

Konseptet er en nettbasert dagligvarehandel hvor de leverer varene på hentepunkter eller direkte hjem til kundene. De har ikke bare bayer, de har andre dagligvarer også.

Får lov i andre kommuner

Firmaet er Oslo-basert men søker nå salgsbevilling for øl i Kongsberg kommune.

De har allerede bevilling i Oslo, Asker, Bærum, Skedsmo, Nittedal, Oppegård, Ullensaker, Eidsvoll, Ås, Rælingen, Ski, Enebakk, Frogn, Horten og Moss.

I søknaden viser de til gode rutiner i forhold til alderskontroll, og utlevering innenfor gjeldende tidsbegrensninger.

Mer om konseptet i kommunens saksdokumenter her.

Retningslinjene gjelder ikke nettsalg

I rådmannens vurdering av saken, konkluderes det med at selskapet kan få lov til å levere pils og andre alkoholsvake drikker på døra.

«Siden nettsalg IKKE er nevnt i lokale retningslinjer er det de sentrale lovbestemmelser som gjelder, og de åpner for nettsalg på denne måten. Det vil ikke være nødvendig å endre retningslinjene for å innvilge en slik søknad», står det å lese i sakspapirene.

Det tilføyes at kommunen står fritt til å si nei. Men det vil være en innskrenking i forhold til alkoholloven og det må følgelig grunngis i lokale retningslinjer. Rådmannen skriver at grunnen må være saklig, hvilket betyr at det må begrunnes ut fra sosialpolitiske årsaker.

«Kort sagt, hvis kommunestyret ønsker å avslå en slik søknad om nettsalg med hjemmeutlevering må avslaget begrunnes saklig, og i tillegg gi føringer for endring av lokale retningslinjer», skriver rådmannen.

Rådmannens vurdering av søknaden kan du lese i sin helhet her.

Kontroll

Hvordan et slikt salg skal kontrolleres, er viet en del oppmerksomhet i saksbehandlingen. Kommunen ser for seg to metoder:

Åpen kontroll, er den ene metoden. Det innebærer at kontrolløren fra Kongsberg kommune ber om å få være med på en kjørerute og se på hvilke rutiner som følges med henhold til legitimering og at kjøperen ikke er full. Synlig berusede personer skal ikke få kjøpe alkoholholdige varer.

Det åpnes også for en skjult kontroll, hvor kontrolløren bestiller og lar en ungdom under 18 møte pilsbudet i døra og forsøke å få varene utlevert. Det understrekes at i det siste tilfellet må det være en kontrollør over 18 år som kan tre inn og overta – opplyse om at det er utført en kontroll.

Les også: Mye omtalt skjenkesak til kommunestyret

Lett å få, lett å miste

Kongsbergpolitikerne anses å være liberale med henhold til bevillinger. Kommunen praktiserer policyen lett å få – lett å miste, hva tillatelser angår. men det blir helt sikkert debatt i kommunestyret når saken kommer på politikernes bord onsdag kveld.

Pils på døra? Hva mener du? Kommentarfeltet er åpent.