Mandag 24. august åpnet alle kommunale idrettshaller og kulturlokaler for normal bruk, informerer kommunen på sin nettside. Skjærgårdshallen åpnet for normal bruk igjen i forrige uke. Treningstid i idrettshallene er fordelt. Man må booke ledig tid for de ulike hallene og kulturlokalene før bruk.

Bruker av anlegg og lokaler har selv ansvar for å rengjøre kontaktflater med klut og vann etter bruk. Det gjelder ikke bare idretten, men også for dem som driver med kultur. Spesielt korps.

– Sang og blåseinstrumenter gjør at lokalene blir mer utsatt for dråper og spytt. Kor og korps må derfor i tillegg til å tørke over kontaktflater, også moppe over gulvet etter endt øvelse. Det er satt ut mikrofibermopper som kan brukes. Husk å fukte moppen med vann. Det skal ikke brukes såpevann, skriver Bamble kommune på sin hjemmeside.

Når det kommer til idrettshaller oppfordres brukere til å skifte hjemme slik at man unngår å bruke garderober og dusjer.

– Bamble kommune vil gjøre en ny vurdering i forhold til åpning av garderober i løpet av september. Vurderingen vil bli basert på smittesituasjonen i vår kommune og garderobebehovet hos brukerne.