(Nettavisen) – Vi har hatt mange møter, også på Stortinget, der vi diskuterer hvordan Smiths venner vrir konseptet dugnad til en konkurransefordel. Det er jo ikke slik vi tenker at dugnad skal være. Hvordan vi skal få bukt med dette, det vet jeg ikke, sier Rolf-Geir Hillestad, leder for Fellesforbundet i Vestfold.

Hillestad har fått med seg pålegget fra arbeidstilsynet til Brunstad Kristelige Menighet (BKM)-selskapene Dal Gård og Adal Multiservice. I tilsynsrapportene skriver tilsynet blant annet at menigheten «benytter seg av mye frivillig og ulønnet personale, som medfører at de kan utkonkurrere øvrige virksomheter som forholder seg til arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven på pris».

– Konkurransefordelen disse får i forhold til andre byggmestere, er helt rå, sier Fellesforbundet-lederen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

 

– Umulig å konkurrere med

Allmenngjøringsregelverket som Arbeidstilsynet viser til, har til formål å hindre konkurransevridning som kan være skadelig for det norske arbeidsmarkedet. I rapporten reagerer tilsynet på at noen av Brunstad Kristelige Menighets aksjeselskaper innen bygg-, renhold- og restaurantbransjen framstår som profesjonelle, men i realiteten baserer seg på frivillig arbeid.

Even Hagelien er bransjedirektør for bemanningsbransjen i NHO. Han har tidligere fått henvendelser fra medlemmer som reagerer på måten Brunstad Kristelige Menighet driver forretninger på. Hagelien sier NHO er helt på linje med Fellesforbundet i oppfatningen av at Smiths venner-selskapene er profesjonelle aktører som må lønne de ansatte deretter.

LES OGSÅ: Arbeidstilsynet: – Smiths Venner følger ikke lovverket

– Vi oppfatter at dugnadsarbeidet ligger så tett opp mot det ordinære arbeidslivet, samt at det er i så sterk konkurranse med kommersielle aktører, at ordinære regler for arbeidslivet må gjelde. De kan ikke få noe unntak som en ideell organisasjon, og her må de forholde seg til spillreglene som gjelder. Da er det også naturlig at Arbeidstilsynet følger opp og gir pålegg, sier Hagelien.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

 

Fellesforbundets Hilland mener måten selskapene tilknyttet Brunstad Kristelige Menighet organiserer seg på, gjør det vanskelig for andre selskaper å vinne anbudsrunder.

– Smiths venners aksjeselskaper har høy omsetning, men omtrent ingen ansatte, og de betaler knapt ut lønn eller arbeidsgiveravgift. Når de ikke betaler lønn, er det helt umulig å konkurrere med dem, sier Hilland.

Konkurransetilsynet: – Må skje i ordentlige og ryddige former

Konkurransetilsynet sier til Nettavisen Økonomi at etaten ikke har hatt noen saker eller vurdert frivillig dugnadsarbeid mot konkurranseloven, og at de heller ikke har gjort noen vurdering av Brunstad Kristelige Menigheters aktiviteter.

LES OGSÅ: Unni og Birthe trenger bare én aktør til, for at arrangementet skal bli Norges største

– Vi vil understreke at dugnadsarbeid er bra og viktig for det norske samfunnet. Men alle som driver med økonomisk aktivitet, som kjøp og salg av tjenester, må forholde seg til konkurranselovens bestemmelser, uansett om man ikke er et ordinært foretak som sådan, sier Kjell Jostein Sunnevåg, direktør for eksterne relasjoner.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

 

Eksempler på disse bestemmelsene er samarbeid og misbruk av dominerende stilling, hvorav underprising er et sentralt moment. Direktøren understreker at Konkurransetilsynet foreløpig ikke har vurdert sakene som aktuelle, men at Arbeidstilsynet kan ta kontakt med dem.

– Vårt utgangspunkt er at frivillig arbeid må skje i ordentlige og ryddige former, sier Sunnevåg, og fortsetter:

– Så lenge man utfører økonomisk aktivitet, uavhengig av juridisk organisering, så er man omfattet av konkurranseloven.

– Kjenner oss ikke igjen

Styreleder Knut Østern i Dal Gård og Mathias Vetsch i Adal Multiservice kommenterer uttalelsene fra Fellesforbundet og NHO på denne måten:

– Dette er ikke noe vi kjenner oss igjen i, eller deltar i, svarer de i en fellesmelding.

Heller ikke BKM Hortens forstander Per Østern kjenner seg igjen i påstandene.

– Det er merkverdig at NHO og Fellesforbundet har så konkrete påstander om BKM Horten som vi ikke kjenner oss igjen i, sier han.