Kragerø vil utrede legevakt både på Rugtvedt - Heistad og Skien

Av

Kragerø kommunestyre vedtok torsdag kveld at de ikke vil ta standpunkt til konkrete alternativ for legevaktsamarbeid før den vedtatte utredningen om alle mulige alternativer foreligger.