Sommerrutene med «Perlen» forsinket

Reparasjonsarbeidet på «Perlen» er forsinket en uke og blir ikke satt i operativ drift før 1. juli.