Utsetter ferge-fusjon-planer

BREVIK: Bilferga Oksøy eies av Brevik fergeselskap som skal anskaffe ny miljøvennlig ferge.

BREVIK: Bilferga Oksøy eies av Brevik fergeselskap som skal anskaffe ny miljøvennlig ferge.

Fylkesutvalget i Telemark fylkeskommune vedtok 22. august at utredningen av mulig fusjon mellom Brevik Fergeselskap IKS og Kragerø Fjordbåtselskap IKS skal utsettes og tas opp igjen på et senere tidspunkt.

DEL

Vedtaket i fylkesutvalget var enstemmig og helt i tråd med fylkesrådmannens anbefaling.

Fylkesutvalgets vedtak er også i tråd med vedtaket i Porsgrunn bystyre 14. juni i år. Porsgrunn kommune ønsker ikke å sette i gang en utredning om mulig fergeselskapsfusjon på det nåværende tidspunkt.

Bakgrunnen for Porsgrunn bystyres holdning, er at Brevik Fergeselskap IKS er midt oppe i et arbeid med anskaffelsesprosess og investering av ny miljøvennlig ferge og ny infrastruktur med blant annet nye fergeleier i Brevik og på Sandøya.

Kragerø kommunestyre behandlet i sitt møte 14. juni i år saken om å utrede fusjon mellom fergeselskapene i Kragerø og Brevik. Kommunestyret i Kragerø vedtok at en slik utredning kan starte nå.

Men siden Porsgrunn bystyre fattet vedtak om å utsette en fusjonsutredning, har fylkesutvalget i Telemark fylkeskommune tatt hensyn til dette.

Kragerø Fjordbåtselskap IKS eies av Kragerø kommune og Telemark fylkeskommune. Brevik Fergeselskap IKS eies av Porsgrunn kommune og Telemark fylkeskommune.

Artikkeltags