Det har møtt opp mellom 1500 og 2000 mennesker som vil ta et siste farvel med Henning «Dose» Bentsen. Både Kragerø kirke og Metodistkirken er fulle, og alle de 300 stolene som er satt ut utenfor kirken er besatt. Både inne i Metodistkirken og utenfor kirken vises begravelsen på storskjerm.

Spesiell dag

Flere av sentrumsbutikkene er stengt i dag på grunn av begravelsen, og det samme er Stopp en halv og Jensemann. Folk har kommet både fra hele Telemark og Oslo for å vise «Dose» hans siste ære. I begravelsen spiller blant annet Stopp en halvs husband «Bent Henningz», slik de har gjort i alle de tre begravelsene i Kragerø denne uka.

Etter seremonien i kirken er ferdig, vil det bli kjørt kortesje langs innfartsveien og til Kalstad kirkegård, hvor Bentsen vil bli stedt til hvile.