Sier nei til svømmebassseng i nærheten av fyrtårna

AVSLAG: Svømmebasseng-avslaget begrunnes blant annet med nasjonalparkstatusen og at Jomfruland fyrstasjon er fredet.

AVSLAG: Svømmebasseng-avslaget begrunnes blant annet med nasjonalparkstatusen og at Jomfruland fyrstasjon er fredet. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Fylkesmannen har avvist en klage på Kragerø kommunes vedtak om å si nei til bygging av et svømmebasseng på en hytteeiendom i nærheten av fyrtårna på Jomfruland.

DEL

Det var Arkitekthuset Kragerø som på vegne av hytteeierne klaget på kommunens vedtak, om å ikke gi dispensasjon for basenget.

Da hovedutvalg for plan, bygg og miljø i Kragerø kommune fattet sitt vedtak, ble det blant annet lagt vekt på en uttalelse fra Telemark fylkeskommune. I uttalelsen viste fylkeskommunen til at hytteeiendommen ligger tett innpå Jomfruland fyrstasjon, som er fredet etter kulturminneloven. Samtidig ble det påpekt at Jomfruland er en del av utvalgte kulturlandskap i jordbruket, fordi øya anses som et nasjonalt interesseområde for bevaring av kulturlandskap og kulturmiljø.

- God begrunnelse

Fylkesmannen mener at kommunen har gitt en grundig begrunnelse for å ikke gi dispensasjon til bygging av basseng.

I kommunes avslag er det dessuten vist til at tidligere tillatelser til etablering av svømmebassenger på Jomfruland ble gitt før øya i fjor fikk status som nasjonalpark.

- Fylkesmannen oppfatter denne uttalelsen som nasjonalparkstatusen er et nytt sentralt moment i vurderinger knyttet til fremtidige bassengetableringer på Jomfruland, står det i vedtaksbrevet fra Fylkesmannen.

- Det er etter Fylkesmannens mening ikke grunnlag for å sette til side den vurdering kommunen har foretatt. og vi har ingen ytterligere merknader til kommunens saksbehandling og begrunnelse, heter det videre.

Artikkeltags