KrF-lederen: – Brua blir fantastisk for byen

– Vi mener fremdeles at gang- og sykkelbru over elva blir fanastisk for byen, sier Håkon Stornes.