Henla straffesak mot Brevik sjøtrafikksentral

Miljøvernforbundet anmeldte Kystverket og Brevik sjøtrafikksentral etter grunnstøtingen av Full City 31. juli 2009. Politiet i Telemark henla straffesaken i 2011.