For ganske nøyaktig 20 år siden var de samlet her. I den samme stuen som Per Orderud noen dager før lille julaften 2018 tar imot Romerikes Blad.

Per og Veronica Orderud, Kristin Kirkemo og Lars Grønnerød. Alle de fire som senere ble dømt i det som kanskje er norgeshistoriens mest omtalte drapssak, var til stede i stuen på Orderud gård den 23. desember 1998.

– Ble det planlagt et trippeldrap her lille julaften i 1998?

– Nei, det ble det ikke, svarer Per Orderud kontant.

Eidsivating lagmannsrett la imidlertid til grunn at det var nettopp under dette juleselskapet at drapene på Anne Orderud Paust, Kristian Orderud og Marie Orderud ble planlagt. Per Orderuds søster, mor og far.

Vådeskuddet

Klokka er 12.00 onsdag 19. desember og Romerikes Blad møter Per sammen med privatetterforsker Tore Sandberg. Vi sitter i stua for å snakke med en av hovedpersonene i høstens dokumentarserie «Gåten Orderud» som 19 år etter drapene på nytt er blitt et tema rundt lunsjbordene rundt omkring i hele landet.

Vi vil vite hva Per Orderud tenker nå om gjenopptakelse, livet utenfor murene, framtida og hva han mener skjedde på gården dagen før julaften i 1998.

Det som er på det rene, er at det gikk av et vådeskudd i stua på Orderud-gård denne dagen. Kula smalt i stuebordet før den fortsatte inn i et Odd Nerdrum-litografi.

Kristin Kirkemo hevdet i sin forklaring at hun dagen før hadde vært i Molde og kjøpt to kaliber 22 pistoler etter bestilling fra Per og Veronica Orderud, og at skuddet gikk av ved et uhell. Veronica Orderud har på sin side forklart at Kristin Kirkemo hadde rettet pistolen mot henne før skuddet falt.

– Hvordan opplevde du vådeskuddet som gikk av under juleselskapet?

– Jeg var ute i fôrsentralen da Veronica kom ut og var helt fra seg og sjokkert. Hun fortalte hva som hadde skjedd. Da stormet jeg inn og sa at dette må du få vekk, forteller Per Orderud.

Han hevder videre at han aldri så noe til våpnene som Kristin Kirkemo har forklart at hun hadde med seg på gården den kvelden.

– Det ble heller ikke snakket noe mer om det vådeskuddet under juleselskapet. Det ble aldri planlagt noe drap, sier han.

Det skulle også gå lang tid før Per Orderud innrømmet at det faktisk gikk av et vådeskudd under juleselskapet. Årsaken er ifølge ham at han hadde lovet Veronica at de ikke skulle snakke om det.

– Om det ble kjent at Kristin Kirkemo hadde med seg våpen, vurderte vi det som utelukket at Kristin ville få beholde kontakten med sin sønn som hadde oppholdt seg på gården hos oss gjennom lange perioder, sier Per Orderud.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

– Slå ned på det som er feil

– Det er på det rene at Veronica og Per lenge forklarte seg uriktig om dette, noe som selvsagt var uheldig for dem og skadet troverdigheten deres, sier privatetterforsker Tore Sandberg.

De siste tolv årene har han, sammen med Per og Veronica Orderud, jobbet med å få gjenopptatt Orderudsaken. Per Orderud mener at flere av de sentrale bevisene som felte ham i to rettsinstanser, ikke kan legges til grunn. Han mener også at han ikke i stort nok omfang har sluppet til orde med funnene Sandberg har gjort.

– Vi må slå ned på det som er feil i dommen. Jeg opplever at hver gang jeg ønsker å komme med noe nytt i saken, så slipper jeg ikke til. Det virker som om mediene og politiet har bestemt seg for at deres versjon er den eneste riktige, selv om gjenåpningsbegjæringen tilbakeviser de sentrale bevisene som dommen bygger, hevder Per Orderud.

Tore Sandberg legger til:

– Vi skal tåle kritiske spørsmål ved våre undersøkelser og vårt arbeid. Men det må også politiet og påtalemyndigheten.

Forlik i gårdstvisten?

Blant annet mener Per Orderud at gårdstvisten han hadde med sin far ikke kan legges til grunn som motiv for trippeldrapet.

– Du forfalsket din fars underskrift på kjøpekontrakten?

– Jo, men det er ikke nok til å si at det er et motiv for å ta livet av min egen familie. Dessuten hadde mine foreldre tidligere underskrevet en annen kjøpekontrakt, hevder Orderud.

Per Orderud vant eiendomstvisten med faren i Nes herredsrett, men Kristian Orderuds advokat, Ole Edward Hagen, anket avgjørelsen. Det ble videre, på initiativ fra Hagen ført forliksforhandlinger fram til 20. mai.

– Om advokat Hagen mente at de ikke var enige i siste forlikssamtale 20. mai, så måtte han i så fall ha begrunnet anken innen fristen retten hadde satt til 21. mai 1999. Det gjorde han ikke. Han søkte heller ikke utsettelse av ankefristen, noe som innebærer at Hagen og Pers advokat i realiteten hadde kommet til enighet, mener Tore Sandberg.

Ifølge Per Orderud var han 21. mai – dagen før drapene i kårboligen – i den sikre tro at det var enighet i saken etter en samtale med sin advokat.

– Det var inngått forlik og jeg sa at «da går vi for det». Gårdstvisten kan derfor ikke ha vært et motiv, kommenterer Orderud.

Per Orderud opplyser videre at han, under behandlingen i Nes herredsrett, kom opp med et forliksforslag på 200.000 kroner.

– Advokat Hagen avviste dette uten å konferere med min far, hevder han.

BAKGRUNN: Les hele dommen fra Eidsivating lagmannsrett her!

– Uriktig påstand

Ole Edward Hagen, som var Kristian og Marie Orderuds advokat under gårdstvisten, er på sin side klar på at Per Orderuds og Tore Sandbergs påstand om at anken ikke var begrunnet er feil.

– Man må forstå ankesystemet. Etter at det ble avsagt en dom i herredsretten i 1998 anket jeg. Hvis anken var ufullstendig og ikke begrunnet, ville Eidsivating lagmannsrett ha forkastet anken eller bedt meg om å utfylle anken. Det skjedde aldri, forklarer Hagen som legger til at advokat Nybakk innga anketilsvar uten at det ble anført feil eller ufullstendigheter i anken, men det ble selvsagt konstatert uenighet om sakens faktum.

Ole Edward Hagen forteller videre at han ikke hadde ytterligere behov for å legge til bevis eller andre opplysninger til ankefristen som var satt 21. mai 1999.

– Påstanden om at jeg ikke hadde begrunnet anken er uriktig, mener Hagen.

– Per Orderud og Tore Sandberg forteller at det fra Pers side ble lagt fram et forliksforslag på 200.000 kroner under behandlingen i Herredsretten, og at du avviste dette uten å snakke med din klient, Kristian Orderud?

– Dette er snart 20 år siden og jeg kan ikke huske at det kom et forliksforslag. Hvis det ble framsatt et tilbud under behandlingen, så ville min klient, som satt ved siden av meg, også ha fått det med seg. Jeg og min klient hadde drøftet denne saken inngående på forhånd, og det var gjort klart hvilket standpunkt vi hadde i den saken.

Om Per Orderud den 21. mai hadde inntrykk av at det var inngått forlik eller ikke, ønsker ikke advokat Hagen å spekulere i.

– Det ble ikke formidlet noe slikt til meg. Jeg husker det som en fastlåst situasjon fra den andre siden.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

– Har noen tilbud

Når Romerikes Blad møter Per Orderud hjemme på gården 19. desember, er det ikke mye som minner om jul. Et par nisser i en vinduskarm er alt som forteller oss at høytiden står på trappene.

– Hvor feirer du jul i år?

– Jeg har noen tilbud, men har ikke bestemt meg for hva jeg gjør.

– Blir du sittende alene?

– Det tror jeg nok ikke, men om det skulle være tilfellet så er ikke det noen krise.

I nesten 15 år sonet Per Orderud bak lås og slå etter å ha blitt dømt til 21 års fengsel for medvirkning til drapet på sin nærmeste familie. I dag har han vært en fri mann i mer enn tre år.

Han mener selv at han er uskyldig dømt. I tillegg til at han hevder at gårdstvisten er et ugyldig drapsmotiv, er han klokkeklar i troen på at Tore Sandbergs funn hva gjelder våpenbevisene vil føre til at gjenopptakelseskommisjonen vil måtte gjenoppta saken hans.

– Men det er kommisjonen, og ikke jeg, som avgjør dette, sier Per Orderud.

(Artikkelen fortsetter under faktaboksen)

FAKTA OM ORDERUDSAKEN

  • Natt til pinseaften 22. mai 1999 ble Kristian Magnus Orderud, Marie Orderud og deres datter Anne Orderud Paust skutt og drept i kårboligen på Orderud gård på Sørumsand.
  • 14. juni 1999 ble ekteparet Per og Veronica Orderud pågrepet og siktet for drapene. På det tidspunktet var allerede Kristin Kirkemo og Lars Grønnerød pågrepet etter brudd på våpenloven. Siktelsen mot de to sistnevnte ble skjerpet.
  • 22. juni 2001 ble ekteparet Orderud og Kirkemo dømt til 21 års fengsel for medvirkning til overlagt drap. Grønnerød ble dømt til 2,5 års fengsel for uaktsom medvirkning til drap.
  • 5. april 2002 ble ekteparet dømt til 21 års fengsel. Kirkemo ble dømt til 16 års fengsel, mens Grønnerød fikk 18 års fengsel etter ankebehandlingen i Eidsivating lagmannsrett.
  • Det har aldri kommet fram hvem som sto bak selve drapshandlingen.
  • Ekteparet Orderud har hele tiden hevdet de er uskyldig dømt og privatetterforsker Tore Sandberg jobber med å få saken gjenopptatt.

– Frifinnende bevis

Per Orderud og Tore Sandberg peker blant annet på tre punkter som skal slå i hjel våpenbevisene som ble lagt til grunn i dommene i både Nes herredsrett og Eidsivating lagmannsrett.

– Dommen bygger på at Kristin Kirkemo lille julaften 1998 skal ha hatt med seg våpen som senere angivelig ble brukt som drapsvåpen i kårboligen, forklarer Tore Sandberg før han, foran Romerikes Blad, spiller av et tre minutter langt opptak fra ankesaken i Eidsivating lagmannsrett.

Som kjent ble det i to rettsinstanser lagt til grunn at ett av drapsvåpnene som ble brukt under drapene, i tillegg til en Colt-revolver kaliber 38, var en Ruger 22 kaliber som stammet fra våpeninnbruddet fra Fannefjord pistolklubb.

Seks Ruger-pistoler ble stjålet fra pistolklubben, og to av disse mener politiet at Kristin Kirkemo hadde med seg på gården lille julaften. Én av disse ble funnet hos Lars Grønnerød, men det ble konkludert med at denne pistolen ikke var brukt under drapene.

I opptaket fra retten som Tore Sandberg viser RB, spør Veronica Orderuds forsvarer Frode Sulland ut Kripos' våpenekspert Leif Øren om de to våpnene.

– Opptaket fra retten viser at Kripos' våpenekspert forklarte at man ikke kan fastslå at våpnene som skal ha vært på gården lille julaften ble brukt som drapsvåpen, sier Sandberg før han fortsetter:

– Politiet – og dermed også retten – hadde med andre ord ikke grunnlag for sin sikre konklusjon om drapsvåpenet.

Videre hevder Per Orderud hardnakket at han aldri har bestilt, mottatt eller byttet våpen med Lars Grønnerød.

Sammen med Tore Sandberg legger han også fram det de mener er et frifinnende bevis.

– Ifølge dommen hadde Kristin Kirkemo med seg to Ruger-pistoler lille julaften, til tross for at verken Kirkemo eller Lars Grønnerød har fortalt at de hadde med seg to Ruger-pistoler, men en Luger og en Ruger, sier Sandberg før han fortsetter:

– Ruger-pistolen ble funnet hos Lars Grønnerød. Så hvis forklaringen om våpenbyttet skal legges til grunn, så ville Per og Veronica vært i besittelse av en Luger-pistol. Det er utelukket at en slik pistol ble brukt i kårboligen.

Mener Sandberg-funn bør utløse ny etterforskning av Orderudsaken

– Sammenblanding

Tidligere våpenekspert i Kripos, Leif Øren, har fått framlagt opplysningene fra Tore Sandberg. Øren ønsker ikke å kommentere saken.

Statsadvokat Jørn S. Maurud var, sammen med statsadvokat Olav H. Thue, aktor under Orderud-rettssaken.

– Jeg må erkjenne at jeg på stående fot ikke husker hva Leif Øren i Kripos forklarte i lagmannsretten, opplyser Maurud.

Han legger til at dommen ikke bygger på et enkelt fellende bevis, men et samlet bevisbilde.

– Saken handler om at forklaringene til to av de tiltalte plasserte våpnene hos to av de andre tiltalte, og hva våpnene skulle brukes til. Bevissituasjonen gjorde det klart at den forklaringen er riktig sett opp mot Per og Veronica Orderuds.

Om Lars Grønnerøds og Kristin Kirkemos forklaringer om at det var snakk om en Luger-pistol og en Ruger-pistol, har statsadvokaten følgende kommentar:

– Det ble, etter det jeg husker, lagt til grunn at dette var en sammenblanding fra Kirkemo og Grønnerød, sier han.

Våpenbevisene er en sentral del av den omfattende gjenopptakelsesbegjæringen Tore Sandberg leverte til Gjenopptakelseskommisjonen i juni i år.

Statsadvokat Jørn S. Maurud opplyser at påtalemyndigheten foreløpig ikke har foretatt seg noe med tanke på begjæringen.

– Foreløpig avventer vi kommisjonen, men jeg forventer at vi på et tidspunkt vil bli bedt om å komme med våre bemerkninger, sier han.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Selger ikke gården

Tilbake i stuen på Orderud gård sitter Per Orderud med en kaffekopp i hånden mens han bestemt forklarer hvordan han opplever seg motarbeidet av alt fra politi og påtalemyndighet, domstol og mediene.

– At politisk redaktør i Romerikes Blad, Lars MJ Hansen, i sine kommentarer kan skrive at det ikke har kommet fram noe nytt, er for meg helt uforståelig. Enda mer uforståelig blir kommentaren når han ikke hadde sett en eneste setning av de 685 sidene som Veronica, jeg selv og Tore Sandberg leverte til Gjenopptakelseskommisjonen den 22. juni i år.

Hovedhuset på gården er tydelig slitt etter å ha vært utleid eller ubebodd i flere år. Det samme gjelder flere av byggene på eiendommen. Det er en heltidsjobb å få det i stand, forteller Per Orderud.

– Bygninger forfaller veldig fort når de er ubebodd. Det er en rimelig stor oppgave å få dem i stand, og jeg bruker flere timer på det hver dag. Det er mye å ta igjen.

Inntektene hans kommer fra utleie av bygg og jorder. Per Orderud lever et nøkternt liv.

– Optimalt skulle jeg kanskje hatt en jobb som sørget for ytterligere inntekt, men arbeidet på gården og jobben med saken tar opp all min tid.

– Hva er planen for Orderud gård?

– Det er å få gården i best mulig stand og fortsette med utleie. Det er ikke et tema for meg å selge gården. Det er tross alt en familiegård.

Han forteller at livet i Sørum går sin vante gang, til tross for den mørke historien som henger ved ham og familienavnet Orderud.

– Går du på butikken med klump i magen? Får du noen reaksjoner?

– Overhodet ikke. Jeg har ingen dårlige erfaringer fra lokalmiljøet, men hvorfor skulle jeg det? Jeg har ingenting å skjule.

Utover det å sette gården i stand, bruker Per Orderud mye av hverdagen til trening og mosjon. Det er sykling og skigåing som er favorittøvelsene.

– Helsa er viktig. Jeg må innrømme at jeg har vært bitter, men jeg prøver å skyve det unna. Da er det fint å ha noe å drive med.

– Du tenker mye på saken og det som skjedde?

– Dag og natt. Ingen kan forestille seg hvordan det er å stå i dette.

Aktor: – Orderud-drapene kunne vært avverget

– Det har vært tøft

Per Orderud forteller at han har store forhåpninger til gjenopptakelsessaken.

– Jeg håper på det beste. Det ligger ekstremt mye jobb bak den begjæringen, og jeg vil bli overrasket om den ikke gjenopptas. I denne saken er det blitt begått en stor urett mot meg, hevder han.

Om saken ikke blir gjenopptatt, vil det være en stor skuffelse, forteller han.

– Det ville jeg tatt ekstremt tungt.

– Om saken ikke blir gjenopptatt, hva gjør du da? Har du økonomi og krefter til å fortsette?

– Jeg kommer alltid til å kjempe for å renvaske meg selv. Det vil selvfølgelig være krevende økonomisk å fortsette samarbeidet med Tore Sandberg, selv om det er flere år siden han sendte meg noen faktura for arbeidet han gjør. Jeg har allerede brukt mye penger og solgt unna en del redskaper for å ha råd til dette arbeidet. Det har vært veldig tøft økonomisk.

Det er få dager til julaften da intervjuet på Orderud gård avsluttes. Også i år skal Per Orderud feire julen uten sin nærmeste familie.

– Er du skyldig i å medvirke til drapene på dine foreldre og din søster?

– Nei, det er jeg ikke.