Følg PD på Facebook

Etter at aktor Kjetil Omholt hadde innledet i Agder lagmannsrett tirsdag morgen, var det den tiltalte som entret vitneboksen. Etter en rolig start, der det meste dreide seg om repriser på ting som kom fram under rettssaken i Nedre Telemark tingrett da saken var oppe der, ble det høyere temperatur etter hvert. Ikke minst da tiltalte ble konfrontert med spørsmål om hvorfor han ikke varslet, og i stedet kokte sammen en løgnhistorie da han snakket med folk etter det som skjedde på Breviksbrua natt til 3. august 2013.

– Jeg må si jeg synes det er hårreisende at det framstilles som det ikke går an å få en psykisk reaksjon når man er politimann. Jeg synes det er betenkelig at påtalemyndigheten ikke vil ha på plass en psykiater som kan si noe om mine reaksjoner er normale eller forklarlige. Jeg har gått gjennom hendelsesforløpet flere ganger med min psykiater, og jeg må ha kapslet meg inn og blitt inne i boblen, var hans klare tale til aktor Kjetil Omholt.

Så langt i sakene, verken i tingretten eller under første dag av ankesaken i lagmannsretten, har det vært snakk om å kalle inn sakkyndige psykiater for å belyse det tiltalte peker på.

Media fikk høre det

Eks-politimannen var også meget klar i sin tale til media.

– Nå sier jeg det så media kan få det med seg en gang for alle. Jeg endret ikke forklaringen min etter å først ha fått vite om videobevisene fra Brotorvet. Jeg visste ikke noe om dem da jeg endret forklaring. Få det med dere nå, sa han fra vitneboksen.

Politioverbetjent Sigbjørn Fevang, som avhørte tiltalte flere ganger, bekreftet litt senere tirsdag at dette stemmer. Tiltalte visste ikke noe om videobevisene da han endret sin forklaring.

Absurd

Siktede gikk også i konfrontasjoner med flere aktører i rettssalen tirsdag. Aktor Omholt gikk han i tottene og kalte hans beskyldninger for absurde i forhold til hans prosedyre i tingretten da saken var der. Han hengte seg på dette under tirsdagens rettsforhandlinger. Han pekte på at aktor karakteriserer han som kynisk og beregnende både under tiden han og Linn Madelen oppholdt seg på brua, og ikke minst i tiden etterpå, da han leverte falsk forklaring som han holdt på i rundt en uke.

– Det er absurd at jeg ikke skulle ville hjelpe henne. Jeg har prøvd å hjelpe henne i alle år, var hans melding til Omholt.

Godt forberedt

Eks-politimannen var mye bedre forberedt til rettssaken denne gangen. Han hadde blant annet laget en liste med punkter han ville ha fram.

– Dette er ting jeg har ønsket å si til politiet under etterforskningen, og derfor ba jeg om nye avhør. Det fikk jeg aldri. Det handler om ting Linn har sagt til venninnene sine, som jeg kan bevise er feil. Det handler også om Linns måte og hånd-tere ting på, som jeg så langt ikke har hatt lyst til å utlevere, men som jeg ser er nødvendig nå, sa han.

Han ble imidlertid bedt om å ikke si noe om historiene som venninnene har vitnet om i tingretten, da de også skal vitne i lagmannsretten. Men han fikk sagt noe om andre historier, for å vise hvor ukritisk Linn var, og for å vise hva slags aksjoner hun hadde for å få oppmerksomhet, som han selv kalte det.

I tottene på lagmannen

Lagrettens administrator, lagmann Erik Holt, var aktiv under tiltaltes vitnemål. Han stilte flere spørsmål, og da tiltalte startet på flere historier om Linn Madelen, som han tydeligvis fant lite passende å ta opp i sakens anledning, gikk han resolutt inn og stanset ham. Dette falt tiltalte tungt for hjertet, og det ble en smule opphetet diskusjon om tingenes tilstand.

Klomsæt gikk rett på

De pårørende har fått Sigurd Klomsæt som bistandsadvokat til ankesaken. Han gikk rett på sak da han fikk anledning, og stilte tiltalte meget kritiske spørsmål om hans adferd og forklaringer i saken.

– De fleste av oss sluttet med den typen språkbruk da vi var 15 år, sa Klomsæt da han omtalte språkbruken i en telefonsamtale den siktede hadde hatt med en politikollega.

Forsøkte seg på drapstiltale

Bistandsadvokat Sigurd Klomsæt ville prosedere som om den tiltalte eks-politimannen skulle være tiltalt for drap. Det fikk han ikke.

Klomsæt forsøkte å få støtte fra Høyesterett i forhold til å få lov til å forholde serg til erstatningsspørsmålet som om det skulle dreie seg om en drapssak.

– Det har kommet en avgjørelse på anken, og en enstemmig rett sier at det kan bistandsadvokaten ikke, sa lagmann Erik Holt.

Han la imidlertid til at Klomsæt kan prosedere innenfor rammene av den eksisterende tiltalen.

En forsømmelse

Klomsæt var også meget tydelig på at det faktum at de forrige bistandsadvokatene ikke har krevet erstatning rett og slett er en forsømmelse.

– Det er en undergraving av de pårørendes rettigheter. Det går rett og slett ikke an, slo han fast.

Nesten som vanlig når Klomsæt er på banen, ble det friske fraspark i lagmannsretten i går. En ting er at han ikke nådde fram med sitt ønske om å prosedere som om det skulle være en drapstiltale. Han mener jo også i klartekst at det burde det vært. Men i sine spørsmål til tiltalte gikk han tett på fra første stund, og han var nok på jakt etter å provosere fram en reaksjon hos ham. Det klarte han.

Både broren til Linn Madelen og samboeren hennes var bisittere til Klomsæt under store deler av ankesakens første dag. Broren Glenn Bråthen ville ikke si noe i lange intervjuer med pressen tirsdag, men han ga klart uttrykk for at de var fornøyd med den første dagen med ny bistandsadvokat. Familien er også veldig spent på fortsettelsen av saken.