Minst 1000 historiske PP-gjenstander er stilt ut i PP-museet på Vestsida. Telemark museum har sagt at de må ha 900.000 kroner for å kunne drive museet videre. Dette sa bystyret torsdag nei til, og bevilget 500.000. Bystyret vil ha en oppdatert driftsplan fra Telemark museum før de bevilger mer penger.

Skuffet

– Det er 100.000 besøkende i PP-butikken, og 3000 på PP-museet, sier ordfører Robin Kåss. Han vil ha svar på hvordan museet kan drives mer i sammenheng med det øvrige PP, hvordan det er mulig å skape mer synergi i det som nå er et opplevelsessenter på PP.

Museumsdirektør Jorunn Sem Fure var skuffet etter bystyrets behandling og mener 500.000 kroner kun dekker husleia.

Fra bystyrets talerstol ble PPs betydning for byen igjen kraftig understreket. Flere politikere er kritisk til at flertallet ikke bevilger pengene museet ber om.

Det er Telemark museum som eier PP-samlingen som gjenstandene på PP-museet tilhører. Museet inngikk for noen år siden avtale med PP-eier Atle Brynestad om overtakelse av samlingen, som var i hans eie.