200.000 til utstillinger om sjøfart

Sjøfart er på vei tilbake til Sjøfartens Hus.