Ordføreren har igjen svart på spørsmål om DuVerden og sjøfartsmuseet fra Siren Johnsen (V). Hun forfølger hvordan de 15 millionene bystyret bevilget til nytt vitensenter og sjøfartsmuseum er blitt fulgt opp. Dette svarte ordføreren på interpellasjon fra Johnsen og Rødt i bystyret sist torsdag:

– Porsgrunn kommune er opptatt av å ivareta Porsgrunns rike historie og tradisjon. Det skjer blant annet gjennom museer. Bystyret har uttrykt sine forventninger til kommunens innsats gjennom museumsmeldingen. Kommunen skal være en støttespiller, men har ikke en så detaljert involvering som interpellasjonen kan gi inntrykk av. Telemark fylkeskommune har, i forbindelse med konsolideringen av museene i 2006, valgt

Telemark Museum til å drive som konsolidert museum i vår del av landet. Det er derfor Telemark Museum som har den museumsfaglige kompetanse. Porsgrunn kommune driver ikke, og skal ikke drive museum. Bystyret har imidlertid vedtatt å yte tilskudd til driften av det konsoliderte museet. Ordføreren finner det naturlig at det er Telemark Museum som er best til å svare på spørsmål om den museumsfaglige driften, utviklings-tanker, søknader om støtte m.m. Jeg vil derfor oversende spørsmålene til Telemark Museum slik at de kan svare interpellantene. Når det gjelder de kommunale forholdene, som tilskudd fra Porsgrunn kommune, tanker/forventning knyttet til tilskuddet og oppfølging av museumsmeldingen, så har rådmannen startet arbeidet med utarbeidelse av en vertskommuneavtale hvor han følger opp bystyrets vedtak, svarte Kåss.