Følg PD på Facebook

Danielsen skal jobbe med å videreutvikle prosjekter knyttet til porselen i samtidskunsten, i tillegg til å koordinere samarbeidet mellom de forskjellige porselensaktørene.

– Samarbeidet som starter opp nå, har egentlig forgått lenge. Med Porselensmuseet og Porselenssenteret på plass, som siste brikke, har det imidlertid presset seg fram et behov for å sette i gang et ytterligere trykk på porselensfokuset, sier daglig leder i Kunsthall Grenland, Andreas Rishovd.

Norsk kulturråd har bidratt med 200.000 kroner over to år, og kulturkonsulent i Porsgrunn kommune, Mette Weitemeyer, sier de hadde Danielsen i tankene da de søkte om støtten til en porselenskoordinator. Årsaken er hennes lange engasjement i kommunens porselenssatsing.

– Det er 10 år siden den første Porselensbiennalen, og i den perioden fikk vi til mye i samspill med alle aktørene. Vi fikk tre nye porselensutsmykninger, et arrangement og et faglig fokus på porselenet. Da vi tok initiativet til å sende søknaden, sammen med Kunsthall Grenland, handlet det om at vi kunne få til mer sammen, sier Weitemeyer.

Danielsen har vært prosjektleder for Porselensbiennalen siden starten, og har jobbet som kurator på Kunsthall Grenland. Hun er glad for at Norsk kulturråd ser historikken i Porsgrunn, hva som er gjort i byen, og at de ønsker å være med på den videre satsingen.

– De er opptatt av innovasjon og at det skal skje nye ting, men nå har de faktisk brukt det vi har fått til før, som argument for hvorfor de ville gi penger videre. Jeg har ikke opplevd det før. De er inne og gir fødselshjelp til prosjekter, så trekker de seg ut igjen. Nå gjør de det motsatte, sier Danielsen.

Den første oppgaven som hun skal gå i gang med, er Nora G-utstillingen, som åpner i slutten av juni. I den forbindelse skal det også utgis en bok.

– Nora G-prosjektet er under full planlegging, og vi skal også lage utsmykning i Storgata, seminar med det faglige og flere utstillinger i kunsthallen. Det er også andre ideer som ligger i startgropa, og som vi kommer med mer om etter hvert, sier Danielsen.

Søndagsåpent på PP-museet

Fra juni vil Porselensmuseet også holde åpent på søndager.

I dag holder Porselensmuseet åpent fra onsdag til lørdag, men museumsleder Espen Raastad ser et behov for å gi publikum et bedre tilbud.

– Fra juni vil vi også holde åpent på søndager, sier Raastad.

Det er snart én måned siden Porselensmuseet åpnet, og Raastad sier det er vært mye interesse for tilbudet.

– Vi har hatt store delegasjoner på besøk. Stortingets familie- og kulturkomité har vært her, vi har også hatt fylkets kulturutvalg, kommunale hovedutvalg og formannskap på besøk. Mange har vist interesse den veien. Når det gjelder det rene publikumsbesøket, har det ligget som budsjettert, så får vi se om det vil holde inn, sier Raastad.

Han sier målet er å nå 7.000 besøkende i inneværende år.

– Vi er veldig spent på sommersesongen, og håper på at både turister og andre viser ekstra interesse i den perioden, sier Raastad.

Han ønsker seg også en større oppslutning fra lokalbefolkningen i Porsgrunn.

– Det er for få av dem som har vært innom. De er litt trege. Vi trenger flere av de ordentlige porsgrunnsfolka innom, sier Raastad og smiler.