– Riggen til Hansen, med telt og stor bil, tar mye plass og går på bekostning av andre, sier Ole Henrik Lia, leder for eiendomsavdelingen i Porsgrunn kommune.

Folk i Porsgrunn og Brevik har rast etter at det i helga ble kjent at det eneste stedet Susan Hansen kunne selge thaimat i Brevik, var under Breviksbrua. Dette satte sinnet i kok hos flere. Ordføreren Robin Kåss skal ha fått reaksjoner, og ifølge TA vurderer Høyre og løfte saken opp politisk.

Fikk tre søknader

Kommunen mottok tre søknader vedrørende bruk av Fisketorget denne sesongen. Susan Hansen var en av disse. To har fått lov til å bruke det kommunale arealet. Hansen var den eneste som fikk avslag. Lia forteller hvorfor kommunen ikke har gitt Hansen plass på Fisketorget i Brevik:

– Vi har vært opptatt av å ha det åpent der nede. Det er anløpssted for båttrafikk og vi har vært opptatt av at det skal være en åpen og fin plass til å mingle på. Stor bil med telt blokkerer utsikten

Hansen har solgt thaimat i Brevik i en årrekke, og fikk leie plass på Fisketorget i fjor. Lia sier at de vurderer bruken fra år til år, og at leiekontraktene varer for hele sesongen, som er fra påske til over sommerne. Han forteller at situasjonen kunne vært annerledes dersom Hansens rigg hadde vært mindre.

– Hvis hun hadde hatt en mindre vogn som ikke dominerer området i så stor grad kunne utfallet blitt et annet.

– Trafikksikkerhet rundt henting av takeaway uten parkeringsplasser er også en utfordring, forklarer eiendomssjefen.

Isbarene får leie plass

Det er isbarene som har fått leie plass på torget i år. Lia sier de har seksjonert torget slik at hver leietaker disponerer fast areal. Arealet skal benyttes til sitteplasser, ikke direkte salg.

– Vi prøver å få strukturer som er håndterbare.

– Vi leier ikke torget for salg i sommer.

Men:

– Det er ikke slik at vi har bestemt at man ikke skal kunne drive med salgsvirksomhet på torget i sommer.

Siv Svolsbru, som driver Ikke bare brød, disponerer den grønne bua ved brua. Men det er ikke kommunen som leier ut denne.

– Den er det historielaget som styrer, opplyser Lia.

Grunnen til at Hansen ble henvist til Grenland Havns eiendom, under Breviksbrua, var ifølge Lia at kommunen ikke hadde noe plass å tilby.

– Derfor prøvde vi å kople henne med dem.