Kystdirektøren svarer trafikklederne: – Beredskapen og sikkerheten ved sjøtrafikksentralene er forsvarlig

Av

– De tiltakene Kystverket gjør ved sjøtrafikksentralene i Brevik og Horten, er både beredskapsmessig og sikkerhetsmessig forsvarlig, sier kystdirektør Einar Vik Arset ved Kystverket som har hovedkontor i Ålesund.