Søndag er Porsgrunnshallen stedet. Da går det store vis- og lyrikk-arrangementet som Heistad ungdomsskole sammen med PD står som arrangør for, av stabelen.

Dette er Porsgrunns-ungdommenes egen konsert. Det er ungdommen som selv har tatt initiativet til den, og det er dem som har stått for opplegget. Her har Porsgrunnshallen sjanse til å gjøre sitt gjennombrudd som distriktets konserthall. Hittil er det Skienshallen som har hatt de største arrangementene.