Lager plan for å hjelpe hjemløse med koronasmitte

Kommunen jobber med plan for å håndtere smittespredning blant byens vanskeligstilte.