4,6 millioner kroner er den beregnet å koste, elvestien som Porsgrunn kommune planlegger fra Kjølnes til Osebro. Arbeidet med første etappe mellom Elverhøy og tennishallen på Kjølnes starter i år.

Med 200.000 kroner i tilskudd fra staten og en bevilgning på 500.000 over det vanlige kommunebudsjettet, er ingeniørvesenet nå klar til å gå løs på den første etappe av den planlagte gangstien mellom Kjølnes og Osebro. Stien går som en slags «strandpromenade» langs Lilleelva, som renner mellom kjølnesområdet og riksvei 36 og munner ut i Porsgrunnselva.