– Lånegjelda har økt nesten hver gang

Bortimot uten unntak har politikerne økt lånegjelda for hver nye periode.