– Helt horribelt å skulle omregulere kommunale veier til private gater i Langesund

Av

I reguleringsplanen Langesund Sør som kommer til politisk behandling i formannskapet 28. november, kan det bli foreslått å omklassifisere noen kommunale gater i Langesund til å bli private. – I Bamble Frp er vi sterkt imot et slikt forslag, sier Tom Markus.