Jevnt med kirkevelgere ved kirkevalget i Langesund

Av

– Det har vært jevnt med folk som har kommet for å avgi stemme ved kirkevalget i Langesund sokn, sier valgfunksjonærene Ulf Rydland og Rigmor Eek Pedersen.