Erik slipper å få tursti tvers gjennom hagen til Furustranda i Langesund: – Jeg er sjeleglad!

Av

Erik Stærk-Johansen i Furulundveien i Langesund, fikk i sommer vite at det ville bli foreslått å legge en tursti tvers igjennom hagen hans ned til Furustranda. I rådmannens innstilling på planforslag om reguleringsplan for Langesund Sør, har tursti gjennom Eriks hage blitt fjernet.