– Det jeg har hørt og sett her i dag er helt klart et eksempel til etterfølgelse. Falkåsen barnehage blir brukt i fylket for å promotere Fiskesprell-kampanjen, og det er fullt forståelig. Her har de kjørt et prosjekt i flere år, og de er pilotkommune i Bamble for tredje gang. Det er ikke tilfeldig. Nå er hele kommunen involvert i kostholdskampanjen, og det er ikke veldig mange kommuner som er på det nivået.

Det er mer enn gledelig å registrere, sa prosjektleder for Fiskesprell nasjonalt, Kari-Anne Johansen.

Stolt

Og hun stoppet ikke der. Hun sa også at hun er stolt av det arbeidet som legges ned i Falkåsen barnehage, Bamble kommune og hele Telemark fylke. – Fiskesprell har gått fra å være et prosjekt til å være et program. Det betyr at vi er avhengige av slike som Bamble og Telemark i årene som kommer.

Jeg har fått med meg veldig gode opplevelser fra mitt besøk her i dag, og håper interessen for Fiskesprell bare vil bli enda større i hele fylket. Men det betinger at for ekesempel Falkåsen barnehage fortsetter det gode arbeidet, og at de fortsatt vil bidra som gode ambassadører når fylkeskommunen har behov for å bruke dem, sa hun.

Sertifisering

Jorunn Borge Westhrin fra Folkehelseprogrammet i fylkeskommunen er også veldig godt fornøyd med Bamble kommune,og jobben som gjøres i Falkåsen barnehage.

– Det er lagt ned veldig mye godt arbeid her i Falkåsen disse årene, og det er viktig at dere fortsetter å ha et slikt fokus på kosthold og fysisk aktivitet. Jeg sitter med i et landsdekkende utvalg som skal se på barnehagene i så måte, og det er nokslik at vi kommer til å lande på en form for sertifisering av barnehager som utpeker seg i forhold til helsefremmende arbeid.

Og fortsetter dere her i Falkåsen på den veien dere har startet nå, skal vi ikke bli overrasket dersom dere blir den første barnehagen som får en slik sertifisering, røpet hun i går.

Fem år

Falkåsen barnehage var piloter på Fiskesprell i 2008. Siden har alle avdelingene i barnehagen jobbet mye med kostholdskampanjen. De har gått fra ett måltid i uka til to måltid om dagen for barna, uten at det har kostet mer eller tatt mer tid enn de tidligere måltidene.