– Alle som har en drøm kan søke midler

FRIST 1. NOVEMBER: Frivillighetskoordinator Karl-Fredrik Velle minner om fristen.

FRIST 1. NOVEMBER: Frivillighetskoordinator Karl-Fredrik Velle minner om fristen.

– Alle som har en drøm kan søke om spillemidler innen søknadsfristen 1. november, sier frivillighetskoordinator Karl-Fredrik Velle i virksomheten oppvekst og kultur i Bamble kommune.

DEL

Tiden er dermed inne for foreninger og lag i Bamble om å søke om spillemidler. Bamble kommune vet at mulighetene til å få innvilget søknadene, er store, for dem som søker.

De siste årene har Bamble kommune fått godkjent stort sett alle søknader om spillemidler som er sendt videre inn til fylkeskommunen. Det er blitt gitt økonomisk støtte til både nærmiljøanlegg og ordinære anlegg.

I 2019 er det eksempelvis gitt spillemiddel-støtte til nytt skytteranlegg på Stillinga og til ballbinge på Cocheplassen.

På Bamble kommunes nettsider informeres det om hvordan foreninger og lag kan gå fram for å søke om spillemidler til foreslåtte tiltak. Det kan søkes om tilskudd til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg som er åpen for allmenn idrettslig aktivitet, og som ikke er underlagt kommersielle interesser.

Det som regnes som ordinære anlegg, er anlegg som i hovedsak er knyttet til konkurranse- og treningsvirksomhet for organisert idrettslig aktivitet. Samtidig finnes det flere anleggstyper som ikke er konkurranseaktivitet, slik som friluftsaktivitet og skateanlegg, og også nærmiljøanlegg.


Artikkeltags