Bamble-beboere får drifts- og vedlikeholdsansvar i gata de bor i

Enkelte kommunale gatestubber og mindre sideveier i Langesund Sør, skal omklassifiseres og bli private veier. I rådmannens innstilling støttes forslaget fra kommunalteknikk om å privatisere gatestubber.