Bamble-ordfører vil ha Natteravnene tilbake

NATTERAVNER: Ordfører Hallgeir Kjeldal i Bamble inviterer lag og foreninger om å bli med og organisere ordningen med Natteravner i Langesund og Bamble i sommer.

NATTERAVNER: Ordfører Hallgeir Kjeldal i Bamble inviterer lag og foreninger om å bli med og organisere ordningen med Natteravner i Langesund og Bamble i sommer. Foto:

Ordfører Hallgeir Kjeldal i Bamble kommune inviterer lag og foreninger til å ta ansvar for Natteravn-ordningen i sommer.

DEL

Lag og foreninger som melder seg på til å bli med i ordningen med Natteravn, vil få et kommunalt tilskudd på 50.000 kroner for å ta oppdraget.

Bamble-ordføreren mener det er behov for natteravn følgende helger i Langesund og Bamble kommende sommer:

* 5.–6. juli.

* 12.–13. juli.

* 19.–20. juli.

* 26.–27. juli.

* 2.–3. august.

* 9.–10. august.

Kjernetiden for natteravnene å gå ute blant ungdomsmiljøene, er mellom klokka 21.00 og 01.00, og det må være 3 voksne som går natteravn i hver pulje.

– Det ser ut til at vi må få opp og stå igjen ordningen med natteravner i kommunen, og gjerne med oppsøkende virksomhet, sa ordfører Hallgeir Kjeldal da det hadde vært noen stor fyllefester blant ungdom i Bamble og Porsgrunn etter 17. mai.

Fyllefest i Krogshavn

Blant annet måtte politiet rydde opp på en stor fest i Krogshavn i Langesund, da ungdom helt ned i 13-års alderen hadde ruset seg. Da var det utrykning både fra Bamble kommunes egne SLT-tjeneste, og Røde Kors.

I ettertid av denne hendelsen i Krogshavn, og andre stor ungdomsansamlinger på Sagastranda på Ekstrand, Dammane i Brevik og Heistadstranda, ble det evaluert og igangsatt flere tiltak rettet mot ungdomsmiljøene.

Bamble kommune etablerte et oppsøkende team med miljøterapeuter som skal gå ute i ungdomsmiljøene i helgene framover. Tiltaket ble satt i gang allerede fra onsdag før Kristi himmelfartsdag.

– Mandagen etter den store ungdomsfesten i Krogshavn, hadde vi et møte med miljøterapeutene på alle skolene i Bamble og evaluerte alle hendelser med ungdomsfyll, opplyste Torhild Elisabeth Espeland som er SLT-koordinator i Bamble.

Også i august

Det oppsøkende teamet som er opprettet, har gått ute i helgene siden mai, og skal i tillegg operere i helgene rundt skoleoppstarten i august.

– Vi vil ha et tett samarbeid med oppsøkende team i Skien og Porsgrunn, og i tillegg med politiet i Grenland, sier Torhild Espeland.

Natteravnene

Nå har ordfører Hallgeir Kjeldal i tillegg tatt et initiativ for å få i gang igjen ordningen med Natteravner. Flere av de politiske partiene i Bamble har diskutert Natteravner også i det politiske miljø.

Kriteriene for lag og foreninger som vil bli med å organisere Natteravner, er at laget og foreningen registrerer seg som gruppe i en hovedsamarbeidsavtale med Tryg Forsikring/ Stiftelsen Natteravn.

Det koster ingenting å inngå en samarbeidsavtale og avtalen gir natteravngruppen forsikring under ravningen – også uten kostnad.

Gjennom avtalen får gruppen det den behøver for å gå natteravn: varme jakker, refleksvester, førstehjelpspakker og sekker. Alt utstyr er merket med natteravnlogoen. Alt utstyr er Tryg Forsikrings eiendom og leveres tilbake hvis gruppen oppløses.

Natteravnene vil få låne Gamle rådhus på torvet i Langesund som lokale for oppmøte og oppbevaring av utstyr.

Artikkeltags