Bamble-rådmannen vil ha nye medierutiner

– Som ny rådmann i Bamble har ikke jeg laget en ny medieinstruks for kommunens ansatte. Men det er hensiktsmessig å vurdere hvem som er nærmest til å uttale seg i en sak, sier rådmann Geir Bjelkemyr-Østvang.