Diskusjon rundt hvem som skulle få byggeskikkprisen - måtte deles ut to: Dette stabburet fikk

Stabburet på Eik og Havparadiset i Hafsund mottok begge byggeskikkpris av Bamble kommune.