Fylkesmannen har opphevet et tidligere byggevedtak i strandsonen

Det nye funkishuset i strandsonen i Ekstrand er innflyttet og tatt i bruk. Fylkesmannen i Vestfold og Telemark opphever nå den tidligere vedtatte byggetillatelsen.