Kan bli flere private veier i Langesund

Klamraveien, Klotejordet og Solveien i Langesund kan bli omklassifisert og regulert fra å være kommunale veier som i dag, til å bli private veier.