Kommunen mangler kompetanse på Tordenskjoldsgate 10: Ber fylket om bistand

Bamble kommune ber Team kulturarv i Telemark fylkeskommune om antikvarisk bistand med kunnskap i forhold til Tordenskjoldsgate 10 i Langesund som Mustad Bygg vil rive.