Nye Bamble videregående klar til innflytting høsten 2021 - blir største TIP i fylket

Av

– Vi gleder oss blant annet til å få den største TIP-avdelingen i Telemark. Men det er et skår i gleden at restaurantfaget blir flyttet til Skien, sier rektor Hermod Håtveit ved Bamble videregående skole.