Områderegulering av Frier Vest ute på høring: Kan bli Norges største

Frier Vest karakteriseres som et av landets mest lovende industriområder. Nå har Bamble kommune sendt områderegulering for Frier Vest ut til offentlig ettersyn.