Parkeringsforholdene i boliggater i Langesund kan bli redusert

I Langesunds ytre bydel er det vanlig at beboerne parkerer på gateplan. I reguleringsplanen for Langesund Sør, kan det bli innført pålegg om boligparkering på egen eiendom.