Rådmannen anbefaler nybygging i Åshusveien

Rådmannens innstilling til reguleringsplan Langesund Sør anbefaler en nybygging med konsentrert småhusbebyggelse på 2 til 4 boenheter i Åshusveien i ytre bydel i Langesund.