Rådmannen sier nei til utbygging på Langesund Bad: – Jeg er overrasket, sier Lars Rise

Rådmannens forslag til planforslag i reguleringsplan for Langesund Sør innstiller på å fremme vedtak om ingen boligutbygging på Langesund Bad. – Jeg er overrasket, sier Lars Rise.