Rådmannen står fast på seks p-plasser utenfor boligen til «Kikkan»

Rådmannen innstiller på å opprettholde forslaget om å lage seks offentlige parkeringsplasser utenfor boligeiendommen til Kristian «Kikkan» Råmundsen i Tangenveien 3 i Langesund.