Skole- og barnehagesjefen tar grep når barnetallet krymper: Slår sammen klasser

Det er brutale prognoser for tallet på barn og unge i Bamble kommune de neste ti årene. Skole- og barnehagesjef Trond Gausnes foreslår å slå sammen klassetrinn på Herre og Rønholt skoler.