Tilsyn: Store mengder uhygienisk slakteavfall på avveie

Politiet og Mattilsynet var på tilsyn på eiendommen Skaugen i Bamble der det ble påvist store mengder slakteavfall i ei grop. – Vi pålegger Tommy Hansens viltslakteri å rydde opp i avfallet, sier miljørådgiver Christian Hagstrøm i Bamble kommune.