Vil bygge nytt losbygg i Kongshavn

Grenland Havn har søkt Bamble kommune om oppføring av et nybygg i Kongshavn som skal bli nytt losbygg i Langesund.