4 av 12 boliger selges uten boplikt på Smietangen

Av

Smietangen Utbygging AS lanserer nå andre byggetrinn der det er to nye leilighetsbygg med 12 nye leiligheter. Fire av leilighetene selges uten boplikt, mens de 8 andre har normal boplikt.