Guttormsen har søkt kommunen om å dele tomta i to

Guttorm og Elisabeth Guttormsen har søkt Bamble kommune om muligheten til å dele tomta til Balders hage i Langesund. Eiendommen ligger ute for salg for 4,9 mill.