Rådmennene i Bamble og Kragerø ber om møte med Fylkesmannen: Strandsone til besvær

– Kan Fylkesmannen uten prosess tilsidesette kommunenes planvedtak om byggesaker i strandsonen? Spørsmålet stilles av rådmann Geir Bjelkemyr-Østvang i Bamble og rådmann Inger Lysa i Kragerø kommune.