Ser på drifta av Skjærgårdshallen

Før sommeren skal daglig leder Marthe Storås få vite hvordan drifta skal organiseres framover.

Før sommeren skal daglig leder Marthe Storås få vite hvordan drifta skal organiseres framover.

Artikkelen er over 1 år gammel

Føljetongen rundt drifta av Skjærgårdshallen går sannsynligvis inn i sin siste fase. Nå skal kommunestyret sette en tidsfrist for når en arbeidsgruppe skal legge fram sitt forslag om hvordan drifta av hallen skal organiseres i årene som kommer.

DEL

Det har lenge vært stilt spørsmål rundt drifta av hallen, særlig i forhold til måten kommunen selv betaler husleie og leie av timer i hallen. Kommunestyret behandlet i desember i fjor en rundt dette leieforholdet, og der bestemte de at det skulle settes ned et arbeidsutvalg som skulle se på hvordan organiseringa av hallen skal være framover. Arbeidsgruppas mandat er å vurdere konsekvensene dersom selskapet skal tilbakeføres som kommunal virksomhet, og de skal avklare om dagens drift og utleieforhold er i samsvar med regler for offentlig støtte.

Ikke i gang

Det er snart et år siden arbeidsgruppa ble valgt. Etter noe utskifting, så består den av Steinar Syversen (Ap) som leder, Svein Inge Nyhus (Sp), Stian Tangen (V), Vibeke-Emilie Abrahamsen (Frp) og Lars Inge Rønholt (H).

Så langt har ikke arbeidsgruppa kommet i gang med jobben de er satt til. Dette likte ikke kontrollutvalget, og de sa at kommunestyret på sitt neste møte må sette en tidsfrist for når arbeidsgruppa skal være ferdig med jobben.

Rådmannen har tatt dette signalet, og når kommunestyret er samlet 13. desember, foreligger det en sak der denne tidsfristen skal settes. Rådmannens forslag er at arbeidsgruppa kommer med sin rapport og forslag før sommeren neste år.

Artikkeltags