Har laget brosjyre mot tjuvfiske

Christian Hagstrøm lager brosjyre om reglene for sjøørretfiske.

Christian Hagstrøm lager brosjyre om reglene for sjøørretfiske.

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Bamble kommune får stadig meldinger om tjuvfiske rundt om i bekker og vassdrag. Nå har de laget en brosjyre for å opplyse alle om hvilke regler som gjelder.

DEL

I Bamble kommune er det 15 registrerte sjøørretbekker langs kysten. Men det kan godt være flere enn dem som er registrert. Det er planlagt å undersøke om flere bekker kan huse en bestand av sjøørret.

– Dette er viktig forvaltningsinformasjon for oss, og kommunen har sterkt fokus på å bevare sjøørretens gyte- og oppvekstområder, skriver miljørådgiver Christian Hagstrøm i en e-post til lokalavisa.

Han viser også til det han kaller enkle habitatforbedrende tiltak i noen bekker, blant annet prosjekter som skoleelever i kommunen har vært med på og som lokalavisa har omtalt tidligere.

– Det blir flere spennende prosjekter i årene som kommer. Bamble kommune tar et aktivt forvaltningsansvar for den verdifulle ressursen sjøørreten er, sier Hagstrøm.

Sjøørreten bruker gjerne små bekker og kystvassdrag til gyte- og oppvekstområder. Disse lokale bekkene er derfor svært viktige for sjøørreten, og produksjonen her står for et betydelig bidrag til den totale bestanden av sjøørret i sjøen.

Fiske etter sjøørret er i utgangspunktet svært fritt, og man kan fiske etter sjøørret i sjøen med stang eller håndsnøre hele året. Noen reguleringer må man imidlertid være oppmerksom på. I den tiden det ikke er åpnet for fiske i vassdrag, er det en fredningssone på 100 meter fra grensen mellom elv og sjø, eventuelt fra elveutløpet der grensen mellom elv og sjø ikke er fastsatt. Alt dette står de tom i brosjyren.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken