30 flyktninger i året i Bamble til 2023

Rådmannen innstiller på at Bamble kommune kan bosette 30 flyktninger per år i perioden 2020 til 2023. Antallet er i tråd med anmodningen fra IMDI.