Gamle Grasmyr ungdomsskole blir base for voksenopplæringen

Rådmann Geir Håvard Bjelkemyr-Østvang beskriver tydelig i sitt budsjettforslag for 2020 hvordan Grasmyr blir det nye kommunesenteret i Bamble.